کلیدواژه‌ها = بهره‌وری از زمین
تعداد مقالات: 1
1. الگوی استقراری دشت نیشابور در دوره ساسانی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 161-186

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14754210

میثم لباف خانیکی