مطالعه بقایای استخوانی جانوری مکشوفه از کاوش های تپه قصردشت- فارس؛ گزارش پنجم

دوره 1، شماره 1، آذر 1399، صفحه 27-44

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14754114.v1

ساناز بیضائی دوست؛ مرجان مشکور؛ آزاده محاسب؛ محمد تقی عطائی


مطالعات فنی دو شی آلیاژ مس متعلق به عصر مفرغ ایران

دوره 2، شماره 1، دی 1400، صفحه 67-74

10.22034/jinm.2021.252916

امید عودباشی؛ ماتیاس میوفر؛ سپهر بهادری؛ جواد طیاری


Aegyptiaca of Achaemenid Persia: re-examination of the documentation from Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.22034/jinm.2022.252910

Sepideh Qaheri


کهنه تپه سی استقراری کورا-ارسی و اشکانی در حاشیه رود ارس، شمال غرب ایران

دوره 2، شماره 1، دی 1400، صفحه 75-100

علی زلقی؛ سپیده مازیار؛ بایرام آقالری؛ مرجان مشکور؛ مژگان جایز