نمایه نویسندگان

ا

 • امیرحاجیلو، سعید بازنگری محل انتساب هفت قطعه کاشی زرین‌فام در موزه ملّی ایران؛ اطلاعات باستان‌شناختی تازه‌ای از دشت لار تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 211-223]

ب

 • بیضائی دوست، ساناز مطالعه بقایای استخوانی جانوری مکشوفه از کاوش های تپه قصردشت- فارس؛ گزارش پنجم [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 27-44]

خ

 • خاموشی، لیلا مطالعات آزمایشگاهی بر روی کوزه ها ی موسوم به فقاع در موزه ملی ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 193-210]

د

 • دارا، مریم ترجمة پسوند-ḫi در کتیبة لوح فهرست اهداء کنندگان گوسفند از بسطام ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 129-134]

ر

 • رفیعی علوی، بابک بازسازی چرخۀ استحصال، تولید، توزیع و مصرف اشیاء فلزی در هفت تپه، برای درک زندگی روزمرۀ ساکنان شهر [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 65-82]

ز

 • زلقی، علی سکه بیزانسی یافته شده از کهنه تپه سی در شمال غرب ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 187-192]

س

 • سیری، محمد سپهر بازنگری محل انتساب هفت قطعه کاشی زرین‌فام در موزه ملّی ایران؛ اطلاعات باستان‌شناختی تازه‌ای از دشت لار تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 211-223]

ش

 • شیدرنگ، سونیا فناوری و گونه شناسی دست تراش‌های پارینه سنگی غار خر در بیستون، مجموعه موزه ملی ایران و دانشگاه مونترال [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 5-26]

ع

 • عابدی، فرزاد مجسمه‌های پارسی (؟) در پرستشگاه های آپولو در قبرس [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 143-160]
 • عبدی، کامیار یک تعویذ مصری از شوش در موزۀ ملّی ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 135-142]
 • عطائی، محمد تقی مطالعه بقایای استخوانی جانوری مکشوفه از کاوش های تپه قصردشت- فارس؛ گزارش پنجم [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 27-44]

ف

 • فرخ نیا، شراره گونه‌شناسی و مقایسه تطبیقی سفال‌های گورستان قیطریه: بازنگری مجموعه موجود در موزه ملی ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 93-128]

ل

 • لباف خانیکی، میثم الگوی استقراری دشت نیشابور در دوره ساسانی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 161-186]

م

 • مازیار، سپیده سکه بیزانسی یافته شده از کهنه تپه سی در شمال غرب ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 187-192]
 • محاسب، آزاده مطالعه بقایای استخوانی جانوری مکشوفه از کاوش های تپه قصردشت- فارس؛ گزارش پنجم [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 27-44]
 • مشکور، مرجان مطالعه بقایای استخوانی جانوری مکشوفه از کاوش های تپه قصردشت- فارس؛ گزارش پنجم [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 27-44]

و

 • وحدتی، علی اکبر تدفین شماره 12 در چَلو: گور بانویی نجیب زاده از «تمدن خراسان بزرگ» [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 45-64]

ی

 • یزدانی، سحر خراج یا مالیات؛ شواهدی جدید از ساختار اقتصاد سیاسی ایران در دوره آغاز ایلامی بر اساس بازخوانی گلنبشته آغاز ایلامی TY.11 تپه یحیی موجود در موزه ملی ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 83-92]
 • یوسفی، روح الله خراج یا مالیات؛ شواهدی جدید از ساختار اقتصاد سیاسی ایران در دوره آغاز ایلامی بر اساس بازخوانی گلنبشته آغاز ایلامی TY.11 تپه یحیی موجود در موزه ملی ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 83-92]