اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 28
تعداد پذیرش 0
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 2

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 0
تعداد مشاهده مقاله
تعداد دریافت فایل اصل مقاله
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 2 روز
متوسط زمان داوری 9 روز
متوسط زمان پذیرش روز
متوسط زمان عدم پذیرش 32 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 0 %