اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 54
تعداد پذیرش 29
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 7

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 28
تعداد مشاهده مقاله 4993
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4269
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 196 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 112 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 142 روز
درصد پذیرش 54 %