اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 66
تعداد پذیرش 35
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 8

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 29
تعداد مشاهده مقاله 8575
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 7359
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 243 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 167 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 143 روز
درصد پذیرش 53 %