اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 32
تعداد پذیرش 5
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 4

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد مقالات 0
تعداد مشاهده مقاله
تعداد دریافت فایل اصل مقاله
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 2 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 115 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 44 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 16 %