اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 48
تعداد پذیرش 19
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 7

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 13
تعداد مشاهده مقاله 1622
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2658
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 149 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 112 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 168 روز
درصد پذیرش 40 %