اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 46
تعداد پذیرش 16
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 7

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 13
تعداد مشاهده مقاله 1133
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1611
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 132 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 112 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 168 روز
درصد پذیرش 35 %