نویسنده = مرجان مشکور
کهنه تپه سی استقراری کورا-ارسی و اشکانی در حاشیه رود ارس، شمال غرب ایران

دوره 2، شماره 1، دی 1400، صفحه 75-100

علی زلقی؛ سپیده مازیار؛ بایرام آقالری؛ مرجان مشکور؛ مژگان جایز


مطالعه بقایای استخوانی جانوری مکشوفه از کاوش های تپه قصردشت- فارس؛ گزارش پنجم

دوره 1، شماره 1، آذر 1399، صفحه 27-44

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14754114.v1

ساناز بیضائی دوست؛ مرجان مشکور؛ آزاده محاسب؛ محمد تقی عطائی