موضوعات = باستان‌شناسی
Aegyptiaca of Achaemenid Persia: re-examination of the documentation from Iran

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/jinm.2022.252910

Sepideh Qaheri


پتروگرافی سفال دوره مس سنگ قدیم ماهیدشت (نوع جی) در موزه ملی ایران

دوره 2، شماره 2، اسفند 1400

10.22034/jinm.2022.549360.1052

سیروان محمدی قصریان؛ ایرج بهشتی؛ ام البنین غفوری


بررسی شی استخوانی یانیق‌تپه در مجموعه موزه ملی ایران

دوره 2، شماره 2، اسفند 1400

10.22034/jinm.2023.1983154.1069

سپیده مازیار؛ مرجان مشکور؛ لائورا مانکا؛ هما فتحی؛ جبرئیل نوکنده؛ رویا خزائلی


گیاهان قصردشت: ارزیابی نمونه های ذغالی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1400

10.22034/jinm.2022.1972239.1067

ماریا تبریزپور؛ محمد تقی عطائی


مطالعه بقایای استخوانی جانوری مکشوفه از کاوش های تپه قصردشت- فارس؛ گزارش پنجم

دوره 1، شماره 1، آذر 1399، صفحه 27-44

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14754114.v1

ساناز بیضائی دوست؛ مرجان مشکور؛ آزاده محاسب؛ محمد تقی عطائی