بررسی مجموعه گلمهرهای ساسانی بازگردانده شده از آمریکا در موزه ملی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پاریس 1، پانتئون-سوربن، پاریس، فرانسه

چکیده

نوشتار کنونی پژوهش آغازین روی 73 گلمهر ساسانی در موزه ملی ایران است که در 19 اردیبهشت سال 1395 از آمریکا به ایران برگردانده شده است. برآیند بررسی نگارنده نشان می‌دهد که این گلمهرها شامل دو دسته اداری (13 گلمهر) و خودی/شخصی (60 گلمهر) هستند که نزدیک به 244 (؟) اثر مهر دارند. از بین آنها، 231 اثر مهر، از گونه خودی و 13 اثر مهر از گونه اداری است. از بین 13 گلمهر اداری، 11 گلمهر دارای اثر مهر با نام اداره موبد گوهگند کوست .. (؟) گرگان است. دو گلمهر دیگر، یکی دارای اثر مهر اداره آمارگر سَکِستان و دیگری، از آنِ اداره آمارگر ایران-اَبزود-خسرو و نسینا و آروایستان و آرزون است. از بین گلمهرهای خودی، دو گلمهر با اثر مهر سپاهبد خوراسان (شرق) و یک گلمهر با اثر مهر سپاهبد نیمروز (جنوب)؛ شمار 5 گلمهر با اثر مهرهای اَسپبُد/فرمانده سواره‌نظام پارتی، 5 گلمهر با اثر مهر اَسپبُد پارسی، و شمار زیادی دیگر، از آن ِ چهره‌های شناخته‌شده یا ناشناس یا کَسان دیگر درگیر و دست‌اندرکار در دستگاه فرمانروایی ساسانی است. همانندی بیشتر اثرمهرهای این مجموعه با گلمهرهای مجموعه احمد سعیدی که پیشتر ریکا گیزلن آنها را چاپ‌ کرده، نشان می‌دهد که به گمان بسیار، این 73 گلمهر، بخشی از مجموعه سعیدی و نمونه‌های همانند آن بوده است که شاید از سوی این مجموعه به فروش رفته، و سپس به دست پلیس آمریکا افتاده و به وزارت خزانه‌داری وقت آمریکا سپرده‌ شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study a collection of Sasanian clay bullae in the National Museum of Iran, returned from the United States of America

نویسنده [English]

  • Parsa Ghasemi
Ph.D. in Archaeology, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Paris, France
چکیده [English]

This paper presents initial research on 73 Sasanian clay bullae housed at the National Museum of Iran. These bullae were returned to Iran from the United States on May 19, 2015. The survey conducted by the author indicates that this collection includes 13 administrative and 60 personal clay bullae, which bear nearly 244 seal impressions. Among these, 231 seal impressions are personal, and 13 impressions are administrative. The magūh of Gūhgand kust-i-(…?) Gurgān administration appears on 11 of the 13 administrative bullae. The other two administrative bullae bear the seal impressions of the Amārgār of Sakestān and the Amārgār of “Ēran-abzūd-H̠usraw and Nisīnā and Arwāyestān and Arzōn”. In addition, two bullae bear the seal impressions of Čihr-burzēn, Ēran-sepāhbed Xwarāsān (east), and one bears the seal impressions of Wēh-šābuhr, Ēran-sepāhbed of Nimroz (south). Moreover, five clay bullae bear the seal impressions of Dād-burz-mihr, Parthian Aspbed (chief of the cavalry), five clay bullae have the seal impressions of Wēh-šābuhr, Persian Aspbed, and many others belong to known personal names or unknown figures or individuals involved in the Sasanian administrative and sealing system. However, a vast majority of the impressions have no personal names or epigraphic impressions. Given the high degree of similarity between the seal impressions in this collection and those in Ahmad Saeedi’s collection, which were previously studied and published by Rika Gyselen, it is highly probable that these 73 clay bullae were originally a part of Saeedi’s collection and were similar examples that may have been sold by this collection

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clay Bullae
  • Administrative Impressions
  • Personal Impressions
  • Sasanian
  • National Museum of Iran
  • A. Saeedi Collection