نویسنده = سپیده مازیار
تعداد مقالات: 1
1. سکه بیزانسی یافته شده از کهنه تپه سی در شمال غرب ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 187-192

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14754276

علی زلقی؛ سپیده مازیار