بازسازی چرخۀ استحصال، تولید، توزیع و مصرف اشیاء فلزی در هفت تپه، برای درک زندگی روزمرۀ ساکنان شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14754141.v1

چکیده

این نوشتار در پی بازسازی چرخۀ زندگی اشیاء فلزی هفت تپه از مادۀ خام تا زمانی است که به شکل یافتۀ باستان شناختی به دست ما رسیده است. برای این بازسازی از داده های باستانشناختی، شواهد نوشتاری و داده های حاصل از آزمایش های شیمیایی انجام شده بر روی این اشیاء استفاده و تلاش شده است تا با در کنار هم گذاشتن این شواهد تصویری از چرخۀ زندگی این اشیاء و فراتر از آن تصویری از زندگی روزمرۀ انسان هایی که در این شهر با این اشیاء سروکار داشته اند، ارائه شود. درک زندگی ساکنان شهر هفت تپه در فاز اول دورۀ ایلام میانه، روابط میان آنها و در نهایت درک منظر شهری آن از نقطه نظر صنعت فلزگری و اشیاء فلزی از اهداف اصلی نوشته حاضر است. شواهد موجود نشان می دهند که هفت تپه شهری با ویژگی های بارز تولیدی و صنعتی بوده است و در این میان تولید انواع سلاح ها و ابزارها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. این در حالی است که مقایسۀ میان دو شهر چغازنبیل و هفت تپه از دید اشیاء فلزی نشان از تفاوت هایی بنیادین میان نوع و تعداد اشیاء فلزی در این دو شهر با خصلت های متفاوت شهرنشینی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Acquisition, Production, Consumption, and Discard: Reconstruction of Operational Chain of Haft Tappeh Metal Artifacts for Understanding the Everyday Life of the City

نویسنده [English]

  • Babak Rafi,i-Alavi
Department of Archaeology, Art University of Isfahan
چکیده [English]

The present study seeks to understand the 'Chaîne Opératoire' of Haft Tappeh metal objects from raw material to the time they were retrieved through archaeological excavation. For reconstructing the operational sequence, the archaeological and textual evidence, as well as isotopic analysis were used. The essential goal of this paper is not only to reconstruct the life cycle of Haft Tappeh metal artifacts but also to understand the society and everyday life of the people behind objects. The typological diversity and spatial distribution of metal objects in Haft Tappeh show that it was an urban center with industrial characteristics and one of the production centers during the first phase of the Middle Elamite period, where manufacturing weapons and tools was of particular importance. The comparison between the Chogha Zanbil and Haft Tappeh in terms of metal objects shows fundamental differences between the types and amount of metal objects in these two Middle Elamite urban centers with distinctly diverse characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Haft Tappeh
  • Middle Elamite Period
  • Metal Artifacts
  • Chaîne Opératoire
  • Material Culture Studies