درباره نشریه

نشریه موزه ملی ایران به صورت دو فصلنامه به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود. اولویت این نشریه انتشار مقالات مرتبط با نتایج پژوهش بر روی مجموعه‌های موزه‌ای است. البته در کنار آن مقالات مرتبط با سایر حوزه‌های باستان‌شناسی، موزه‌داری، مرمت و باستان‌سنجی را نیز منتشر می‌کند.