اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 78
تعداد پذیرش 44
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 8

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد مقالات 41
تعداد مشاهده مقاله 15723
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 12758
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 259 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 167 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 566 روز
درصد پذیرش 56 %