تدفین شماره 12 در چَلو: گور بانویی نجیب زاده از «تمدن خراسان بزرگ»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14754162

چکیده

تدفین شماره 12 در چلو در بین گورهایی که تا کنون در این گورستان کاوش شده از همه غنی‌تر است. این تدفین یک گور چاله‌ای ساده و شاخص «تمدن خراسان بزرگ» است و در آن جسد بانویی جوان که زیر 18 سال سن داشته به خاک سپرده شده است. در این گور 33 قلم اشیای تدفینی وجود داشت: 12 پارچه ظرف شاخص «تمدن خراسان بزرگ»، چهار قلم اشیای سنگ صابونی ، اشیایی از سنگ سفید و سیاه، سرپانتین و لاجورد، 13 قلم اشیای فلزی و دو سنجاق از عاج. این تدفین از همه جهات مشابه شیوۀ رایج و غالب در گورستان تپه چلو است. جسد بر شانۀ راست و به حالت خمیده در جهت شمال شرقی-جنوب غربی دفن شده و صورت به سمت جنوب شرقی است. ظروف سفالی در پشت اسکلت از پشت سر تا زیر پای اسکلت چیده شده و بزرگترین ظرف در زیرپای مرده است که درون آن یکی از هدایای تدفینی مهم قرار داده شده است. مانند معمول، این جسد دو النگو دارد و در یک ظرف بقایای پیشکش خوراکی از گوشت گوسفند/بز وجود داشته است.
تمام گورنهاده‌ها و آداب تدفینی این گور با تدفین‌های همزمان در منطقۀ باختر و مرغیانه شباهت بسیار زیادی دارد که حاکی از پیوندهای فرهنگی نزدیک بین شمال خراسان و حوزۀ فرهنگی باختری-مروی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

GRAVE 12 AT CHALOW: THE BURIAL OF A LADY OF THE “GREATER KHORASAN CIVILIZATION”

نویسنده [English]

  • Ali Vahdati
Research Associate, MCHT
چکیده [English]

Grave 12 of Tepe Chalow is the richest burial excavated to date at the site. It is a typical GKC pit grave in which was buried a female adolescent younger than 18 years. In the grave were found 34 objects: 12 typical GKC pottery vases; 4 stone objects of chlorite, white and black stone, serpentine, and lapis lazuli; 13 metal objects of gold, bronze, typical GKC, and two ivory pins.
The burial matches the funeral rituals attested at Chalow. The grave was oriented NE-SW and the body crouched on the right side with the hands near the face, looking toward the SE. Ceramic vessels were placed behind the back of the skeleton, from the head to the feet; there were two pins near the shoulders and two bracelets on the arms; the large vase near the feet contained a significant object. The chlorite objects were grouped near the face of the deceased, and so were the metal objects and ivory pins, with the exception of a small bronze jar and two pins. The beads also were near the face and the neck, probably forming one or more necklaces. Remains of ovid/caprid bones inside a pottery bowl indicate a food-offering for the burial. All of these burial goods and funeral rituals of grave 12 at Chalow have close parallels at many burial grounds of Bactria and Margiana indicating close cultural ties between the area of northern Khorasan with the Bactro-Margiana cultural sphere.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khorasan
  • Bronze Age
  • GKC
  • Burial
  • Chalow