تحلیل فنی ـ گونه شناسی تیزه های سنگی برگی شکل دوره مفرغ از شمال شرق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

German Archaeological Institute, Tehran Branch

چکیده

 
این مقاله بر گاهنگاری بر اساس گونه‌شناسی تیزه‌های پرتابه دو رویه تپه حصار (دامغان، استان سمنان) و ملیان (انشان، استان فارس) متمرکز شده است. فهرست و مشخصات پرتابه‌ها ابتدا شرح داده شده و سپس در چشم‌انداز کلی پراکنش تیزه‌های پرتابی ایران از اواخر هزاره چهارم تا اوایل هزاره دوم پیش‌ازمیلاد بررسی می‌شود. تعیین ویژگی‌های متمایز فناوری که روش‌های مختلف ساخت را نشان می‌دهد (توالی عملکردی) که حداقل دو موج نوآوری فنی در تیزه‌های پرتابی دیده می‌شود که ممکن است مرتبط با تغییرات مشابه در شمال بین‌النهرین باشد. حداقل دو موج عمده از نوآوری فن‌آوری در نقاط پرتابه سنگی را نشان می‌دهد که ممکن است با پیشرفت‌های مشابه در بین‌النهرین شمالی مرتبط باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Foliate lithic points from the Bronze Age of NE Iran, A techno-typological analysis

نویسنده [English]

  • Judith Thomalsky
German Archaeological Institute, Tehran Branch
چکیده [English]

Abstract
This paper is focused on the typo-chronological determination of the bifacial projectile points from TappeHissar (Damghan, Semnan Province) and Maylan (Anshan, Fars Province). The inventories of projectiles are firstly described and published, and set into a comprehensive picture of occurrences and distribution of projectile points in Iran from the late 4th millennium to early 2nd millennium BCE. The determination of distinctive technological attributes that distinguish different methods of manufacture – respectively the general chaîneopératoire) indicate at least two major waves of technological innovation in lithic projectile points. , the current evidence of foliate bifacials in Iran demonstrates a limited technological adoption of projectiles and javelins (or daggers) that was highly possible transferred from the Upper Euphrates region and SE-Anatolia. At least two temporal sequences of technological transfer can be reconstructed: firstly the occurrence of the foliate bifacials including their complete new chaîne opératoire (thus to translate as an superior innovation in projectile points); and secondly, the distribution of the short-tanged and winged points type “Lidar/Tepecik”, apparently at the transition from the 3rd to the 2nd millennium, where we can found them already associated with comparable types in copper.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • lithic
  • bifacials
  • daggers
  • arrow heads
  • Bronze Age