بین پیکاسو و پیرادی توری با خانواده سالتیمبنک و نوازندگان ایران باستان (حدود 600 پیش ازمیلاد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

Javier Álvarez-Mon Professor in Near Eastern Art and Archaeology Research Director, Department of Ancient History, Faculty of Arts Macquarie University, Sydney, Australia

چکیده

این مقاله طرحها و تصاویرجدیدی از خانواده سالتیمبنک‌ و نوازندگان ردیف دوم جام ارجان - حدود 600 پیش‌ازمیلاد- در موزه ملی ایران را ارائه می‌دهد و به طور مختصر به بررسی نقش اجتماعی آنها در یک بستر وسیع‌تر در غرب آسیا می‌پردازد. در عین حال، اهمیت این نوازندگان عیلامی ایران باستان را در تولیدات هنری و سرگرم‌کننده سنت‌های تاریخی غرب بررسی می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Between Picasso and Piradi On tour with Saltimbanques and Musicians from ancient Iran (c. 600 Bc)

نویسنده [English]

  • Javier Alvarez - mon
چکیده [English]

 
This article offers a new line drawing and photographs of the saltimbanques and musicians depicted in register II of the Arjan Bowl (c. 600 BC) housed at the National Museum of Iran and briefly investigates their social role within a broader Near Eastern context. At the same time, it frames the significance of these
Elamite performers from ancient Iran in historical Western traditions of entertainment and artistic production

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elam؛ Arjan
  • Saltimbanques؛ Acrobats؛ Picasso؛ Piradi؛ Mari