سکه سلوکی با روکش نقره در موزه ملی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر آزاد

چکیده

طی بررسی مجموعه سکه‌های سلوکی موزة ملی ایران، یک درهم روکشدار از نوع سکه‌های نقرة پیروزی سلوکوس اول با کتیبة آرامی شناسایی شد. در مرحلة نخست، ویژگی‌های اصلی آن مورد بررسی قرار گرفت و در مرحلة بعد با سایر نمونه‌های مشابه و تطبیقی در دوره سلوکی سنجیده شد. تنها یک نمونة مشابه با درهم موردنظر توسط نیکلاس ویت از مجموعه پیچ‌فورک، سیدنی معرفی شد که درهم شناسایی شده در موزه ملی ایران نمونة جدید دیگری از این نوع سکه محسوب می‌شود. مقاله حاضر با ارائة انواع مختلف سکه‌های روکشدار با کتبیة آرامی به محل ضرب و چرایی ضرب آنها می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Plated Seleucid-type Coin in National Museum of Iran

نویسنده [English]

  • Zahra Alinezhad
پژوهشگر آزاد
چکیده [English]

Abstract
During the study of the Seleucid coins of the National Museum of Iran, a plated drachm of Seleucus I showing a trophy with Aramaic letters was discovered. At first, its complete specifications were analyzed and compared with other similar plated examples of the same period. The only published example of this denomination with Aramaic letters is a drachm that has been introduced by Nicholas Wright from the Pitchfork Collection, Sydney. A new example from the collection of the National Museum of Iran has come to light. This paper deals with the types of plated coins with Aramaic letters, where they were minted, and why they were minted.
During the study of the Seleucid coins of the National Museum of Iran, a plated drachm of Seleucus I showing a trophy with Aramaic letters was discovered. At first, its complete specifications were analyzed and compared with other similar plated examples of the same period. The only published example of this denomination with Aramaic letters is a drachm that has been introduced by Nicholas Wright from the Pitchfork Collection, Sydney. A new example from the collection of the National Museum of Iran has come to light. This paper deals with the types of plated coins with Aramaic letters, where they were minted, and why they were minted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seleucus I
  • Plated coin
  • Trophy coin
  • Seleucid