شاخص های سلامتی و جایگاه اجتماعی تدفین های انسانی دوره مفرغ، سلوکی و اشکانی در تپه حسنلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بسطان

چکیده

محوطه باستانی تپه حسنلو، واقع در آذربایجان غربی تحت نظر رابرت دایسون بین سال‌های 1335 تا 1356 کاوش شد که در نتیجه آن بیش از 400 اسکلت در گورستان پشته جانبی یافت شد. از این تعداد تنها 97 اسکلت برای مطالعات استخوان شناسی حفظ و در انبار موزه دانشگاه پنسیلوانیا نگهداری شد.  در مطالعه حاضر 113 تدفین بررسی شد که تعداد 88 اسکلت  مربوط به پشته جانبی و تعداد 25 اسکلت مربوط پشته مرکزی هستند. در حال حاضر اسکلت‌های انسانی و سایر بقایای به‌دست‌آمده از این کاوش‌ها در موزه پنسیلوانیا و موزه ملی ایران نگهداری می‌شود. این مطالعه با تمرکز بر تدفین‌های به‌دست‌آمده از تپه حسنلو، قصد دارد از طریق روش‌های زیست‌باستان‌شناسی، استخوان‌شناسی و باستان‌شناسی اطلاعاتی درباره شیوه‌های تدفین، سلامت جمعیت، و اقتصاد احتمالی شهر باستانی مذکور کسب کند.
نتایج این پژوهش در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد نگارنده در سال 1399 میلادی در چارچوب برنامه انسان‌شناسی پزشکی قانونی دانشگاه بوستون ارائه شد. این مقاله خلاصه‌ای از پژوهش و نتایج پایاننامه نگارنده است. فرض بر این بود که بین شرایط آسیب‌شناختی، جنسیت، و وضعیت اقتصادی/اجتماعی تدفیتهای دوره مفرغ و دوره های  سلوکی-اشکانی در حسنلو همسانی وجود دارد. این فرضیه از طریق بررسی بقایای اسکلت انسانی و تجزیه و تحلیل گزارش‌های باستان‌شناسی مورد آزمایش قرار گرفت و مشخص شد که شرایط آسیب‌شناختی فردی با تدفین‌هایی که در سطوح مختلف اقتصادی-سطح 0، 1 و 2- طبقه‌بندی شده‌اند، مرتبط است. تدفین‌های طبقه‌بندی شده در سطوح 1 و 2 دارای نرخ‌های بسیار متفاوتی از شرایط آسیب‌شناختی فردی هستند، با این حال، گروه سطح 0 متغیرتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Antemortem Health Indicators And Burial Status: A Summary of Thesis Research of the Tepe Hasanlu Bronze- Seleuco-Parthian Period Burials, Iran.

نویسنده [English]

  • Sara Khalifeh Soltani
Boston University, Forensic Anthropology, Boston, USA
چکیده [English]

From the years of 1956 through 1977, Archaeologist Robert H. Dyson, Jr., directed the excavations of the archaeological site of Tepe Hasanlu, located in the West Azerbaijan region of Iran. Several archaeological reports of the finds include the overview of over 400 skeletons discovered in Hasanlu’s Lower Mound cemetery, though only 97 were ever retained for osteological analysis (Pennsylvania Museum Excavation Notebooks). Totaling 113 burials examined, 88-individuals were derived from the Low Mound and 25 individuals were from the High Mound.
The excavated artifacts and skeletons are now divided between The Pennsylvania Museum and The National Museum of Iran in Tehran. The Upper and Lower Mound burials of Tepe Hasanlu were examined through bioarchaeological, osteological, and archaeological methodologies in an attempt to reveal the lifestyle, burial practices, and economy of the famous ancient city.
It was hypothesized that there is a correlation between pathological conditions, biological sex, and the perceived economic/social status of the Bronze through Seleuco-Parthian burials based on the associated grave goods and sociocultural characteristics viewed and examined within the burial space. This hypothesis was tested through skeletal and analysis of archaeological reports, and it was found that individual pathological conditions can correlate with burials classified under Levels 1 and 2, however, the Level 0 group is more variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bioarchaeology
  • tepe hasanlu
  • hasanlu burials
  • socioeconomic
  • pathological conditions
  • burial status