سکه‌های دینار ممالیک مصر در موزه ملی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مسئول بخش مهر و سکه، موزه ملی ایران

چکیده

این پژوهش به معرفی سکه‌های دینارِ طلا، متعلّق به دوره حکومت ممالیک بَحری و بُرجی مصر می‌پردازد که در سال 1323 خورشیدی از شهر بیرجند به موزه ملی ایران انتقال یافته است. دولت ممالیک حدود 275 سال  (648-923  هجری‌قمری  /1250-1517میلادی) بر مصر و شام حکومت کرده و سرانجام توسط عثمانی‌ها در سال 923 هجری‌قمری /1517 میلادی سقوط کردند. هدف از این پژوهش، شناساندن این مجموعه نفیسِ موزه ملی ایران است که به تاریخ پادشاهی ممالیک مصر تعلّق دارد؛ به دلیل تعداد اندک سکه‌های ممالیک مصری در مجموعه‌ها و موزه‌های کشور، پژوهش خاصی روی آن‌ها انجام نشده‌ است. در این مقاله سعی شده با معرفی کامل این مجموعه، راهی برای شناخت و بررسی این سکه‌ها از منظری دیگر برای پژوهشگران و علاقمندان به سکه‌شناسی ایجاد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Egyptian Mamluk Dinar Coins in the National Museum of Iran

نویسنده [English]

  • Fereshteh Zokaei
Head of Seals and Coins Department, National Museum of Iran
چکیده [English]

This study presents a collection of gold dinar coins from the period of the Bahri and Burji’s Mamluk, which were transferred from Birjand to the National Museum of Iran in 1944. The Mamluk government reigned over Egypt and Syria for approximately 275 years (648-923 AH / 1250-1517 AD) until it was ultimately defeated by the Ottomans in 923 AH / 1517 AD. The objective of this research is to introduce this exceptional collection from the National Museum of Iran, which belongs to the history of the Kingdom of Egypt. Due to the scarcity of Mamluk coins in the collections and museums of the country, no specialized research has been conducted on them to date. With this research, a comprehensive introduction of this collection has been provided, thereby creating an opportunity for researchers and numismatics enthusiasts to recognize and study these coins from a new perspective. The introduction of this collection of Mamluk coins is crucial for the field of numismatics as it expands the existing knowledge of the Kingdom of Egypt’s history. Additionally, this research presents a unique opportunity for further study and analysis of Mamluk coins. By bringing attention to the importance of these coins, this study seeks to fill a gap in the current literature and generate interest in further research on Mamluk numismatics. Overall, this collection has the potential to contribute significantly to the broader understanding of the Kingdom of Egypt’s economic and cultural history.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Coin
  • Egypt and Syria
  • Bahri and Burji’s Mamluk
  • dinars
  • National Museum of Iran