مهرهای مسطح مفرغی گورستان مارلیک در موزه ملی ایران: شواهدی از ارتباط با فرهنگ بلخی -مروی در دوره مفرغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه هنر و معماری، دانشگاه پیام نور، سنندج، کردستان

2 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی

چکیده

در میان اشیاء گورستان مارلیک، پنج مهر مسطح مفرغی از سه گور به‌دست‌آمده که به نظر می‌رسد پیش از دوره آهن ساخته شده‌اند. این مهرها هیچ‌گونه شباهتی با مهرهای دوره آهن ایران و از جمله مهرهای مارلیک ندارند و به مهرهای مجموعه فرهنگی بلخی-مروی دوره مفرغ شبیه هستند. سایر گورنهاده‌های به‌دست‌آمده از قبور حاوی این پنج مهر، به لحاظ گاهنگاری در زمره اشیاء کهن‌تر گورستان مارلیک قرار می‌گیرند. وجود اشیاء سبک بلخی-مروی منطقه خراسان بزرگ و آسیای میانه در مارلیک می‌تواند توجه ما را به این منطقه به عنوان منشأ فرهنگی و جغرافیایی برخی از اشیاء دوره آهن و پیش از آن جلب کند. منطقه شمال‌شرق ایران در این باره می‌توانسته نقش رابط بین آسیای میانه با مناطق مرکزی و غربی ایران را ایفا کند. مهرهای مفرغی گورستان مارلیک می‌توانند بر اهمیت مهرها در جامعه و نیز بازبینی در گاهنگاری تعدادی از گورهای مارلیک دلالت داشته باشند. در این نوشتار علاوه بر این مهرها از وجود مهره‌های عقیق خراش‌دار در بافت گورهای مارلیک برای تجدید نظر در تاریخ‌گذاری و انتساب مهرهای مسطح مفرغی به دوره مفرغ استفاده شده است. مهره‌ها همانند مهرهای مسطح مفرغیِ گورستان مارلیک در زمره اشیایی قرار می‌گیرد که متعلق به دوره مفرغ هستند و احتمالاً پس از مدت زمانی در داخل گورها قرار گرفته و می‌تواند ارتباط گورستان مارلیک با منطقه شرق ایران را تقویت کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Bronze Stamp Seals of Marlik in the National Museum of Iran: Evidence of a Connection with the Bactria-Margiana Archaeological Complex in the Bronze Age

نویسندگان [English]

  • Amir Saed Mucheshi 1
  • Ali Vahdati 2
1 Department of Art and Architecture, Payame Noor University, Sanandaj, Iran
2 The provincial Office of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism, Northern Khorasan branch, Iran
چکیده [English]

Among the objects in the Marlik Cemetery are five bronze stamp seals from three tombs that appear to have been made before the Iron Age and are classified as one of the oldest objects in the cemetery. These stamp seals bear no resemblance to the seals of the Iron Age of Iran, including the seals of the Iron Age of Marlik, and they are similar to the seals of the Bactria-Margiana Archaeological Complex (BMAC) of the Bronze Age. Other objects obtained from the graves containing these seals are chronologically among the oldest objects in this cemetery. Other objects obtained from the tombs containing these five seals are chronologically among the oldest objects in this cemetery. The existence of the BMAC style objects in the Greater Khorasan and the Central Asia region in the Marlik Cemetery can draw our attention to this region as the intellectual and physical origin of some objects of the Iron Age and periods prior to that. In this regard, the northeastern region of Iran could play a role in the connection between Central Asia and the central and western regions of Iran. The bronze seals of the Marlik Cemetery can demonstrate the significance of the seals in the community as well as the chronology re-evaluation of a number of Marlik tombs. In this paper, in addition to these seals, the existence of etched carnelian beads in the texture of Marlik tombs has been employed to reconsider the dating and attribution of bronze seals to the Bronze Age. These beads, like bronze stamp seals, can be classified as objects of the Bronze Age in the Marlik Cemetery and can strengthen the association of the Marlik Cemetery with the eastern region of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bronze Stamp Seals
  • Etched Carnelian Beads
  • Marlik
  • Iron Age
  • Bronze Age
  • Eastern Iran
  • and Central Asia