پهنه فرهنگی شمال بهبهان(تشان) از دوره ساسانی تا عصر حاضر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه باستان شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

در گذشته، منابع مکتوب تمام بخش‌های یک خوره را پوشش نمی‌داد و مناطقی در این میان نادیده انگاشته می‌شد؛ این کار می‌تواند دو دلیل داشته باشد، یکی اینکه نویسنده آن متن مکتوب، هدف و موضوع ویژه‌ای را دنبال می‌کرده و برای این کار بخش‌های مهم و قابل دسترسی را مورد مطالعه قرار می‌داد و دیگری اینکه، امکان پرداختن و مشاهده همه بخش‌های آن خوره از نزدیک نبوده است. بخش‌هایی از خوره ارجان چنین وضعیتی دارند و در منابع مکتوب نمی‌توان نشانی از آنها یافت و یا در خوشبینانه‌ترین حالت، تنها نام این مناطق ملاحظه می‌شود. تشان که در شمال بهبهان واقع شده یکی از بخش‌هایی است که در بیشتر منابع مکتوب نمی‌توان نشانی از نام و اهمیت آن یافت، اما به لحاظ باستان‌شناختی حایز اهمیت است. شواهد فراوانی از فرهنگ مادی در این بخش از ارجان مشاهده می‌شود که حکایت از ظرفیت مناسب و غنی تشان دارد. یکی از مهم‌ترین شواهد باستان‌شناختی که در این پهنه به‌فراوانی دیده می‌شود، آسیاب است. در بیشتر روستاهای این قسمت آسیاب وجود دارد که حکایت از توان بالقوه هر بخش در امر کشاورزی دارد. تذکر این نکته لازم است که در اینجا با یک پهنه یکدست مواجه نیستیم و روستاهایی وجود دارد که مکان مناسبی برای کشاورزی نبوده و حتی روش متفاوتی برای تأمین آب نسبت به دیگر روستاها دارند. بر روی هم، می‌توان یکی از دلایل عدم توجه به این منطقه را در دوری از مسیرهای ارتباطی خلاصه کرد؛ از سویِ دیگر، شناخت و آگاهی درست از توان بالقوه طبیعی و فرهنگی، شکوفایی و حیات پایدار این پهنه را دربر داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Cultural Landscape of the North of Behbahan (Tashan) from the Sasanian Era to the Present

نویسنده [English]

  • Afshin Khosrowsani
Department of Archaeology, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran
چکیده [English]

It is apparent that in the past, written sources did not cover all parts of a xora, and disregarded some issues. This may be attributed to two reasons: the author of the written text had a specific purpose and studied only important and accessible parts for that intention, or it was impossible to pay attention to and view all parts of that region. Arrajan is one such area where only the name can be found in written sources, and parts of it are archaeologically significant. Tashan, located in the north of Behbahan, is one of these parts that cannot be found in most written sources but has a rich capacity and a lot of evidence of material culture. One of the most important pieces of archaeological evidence in the landscape is the mill, which is found in most of the villages in this part, suggesting the agricultural potential of each area. However, this area is not homogeneous, and some villages are not suitable places for agriculture and have different methods of water supply compared to others. Therefore, one of the reasons for the lack of attention to this region in written sources could be attributed to its distance from communication routes. Nevertheless, appropriate knowledge and awareness of the natural and cultural potential have contributed to the prosperity and sustainable living of this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tashan
  • cultural landscape
  • material culture
  • agriculture
  • Sasanian and Islamic era