بررسی شی استخوانی یانیق‌تپه در مجموعه موزه ملی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر، دانشگاه گوته فرانکفورت، فرانکفورت، آلمان

2 موزه ملی تاریخ طبیعی پاریس، پاریس، فرانسه

3 موزه تاریخ طبیعی پاریس، پاریس، فرانسه

4 آزمایشگاه بیوباستان شناسی، آزمایشگاه مرکزی، دانشگاه تهران

5 موزه ملی ایران، تهران

چکیده

در کاوشهای سال 1341 خورشیدی (1962 میلادی) در یانیقتپه در استان آذربایجان شرقی، شی استخوانی کوچکی از نهشتههای دوره نوسنگی این محوطه یافت شد. چارلز برنی در گزارش کاوش کوتاه خود این شی را به عنوان یک آویز معرفی کرده است. تشابه نسبی این شی با عینکهای امروزی باعث بروز سوء تعبیرهایی در خصوص کارکرد این شی در سالهای اخیر شده است. در این مقاله با مطالعه دقیق میکروسکوپی این شی با دیدگاهی میان رشتهای (باستانشناسی و باستانجانورشناسی) و مقایسه آن با نمونههای شناخته شده در بخشهای دیگر دنیا، به معرفی دقیقتر این شی پرداخته شده و کارکرد احتمالی آن نیز پیشنهاد شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که به دلایل مختلف به هیچوجه نمیتوان کارکرد عینک برای آن در نظر گرفت و احتمالا این شی کارکردی تزیینی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Yanik Tepe’s Bone Object in the National Museum of Iran

نویسندگان [English]

  • Sepideh Maziar 1
  • Marjan Mashkour 2
  • Laura Manca 3
  • Homa Fathi 4
  • Jebrael Nokandeh 5
  • Roya Khazaeli 4
1 Associate researcher, Goethe University Frankfurt,, Germany
2 Deputy Director of UMR 7209- AASPE (Archaoeozoology/Archaoebotany) , French National Centre for Scientific Research, Paris, France
3 Archaeozoology, Archaeobotany: Societies, Practices and Environments, AASPE (UMR 7209), National Museum of Natural History, CNRS, Paris, France
4 Bioarchaeology Laboratory, Central Laboratory, University of Tehran, Iran
5 National Museum of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

During the excavation in 1962 in Yanik Tepe in eastern Azerbaijan, Iran, a small bone object from the Neolithic deposits was found. In his brief report, Charles Burney identified this object as a pendant. The similarity of this object with today’s glasses has caused some misinterpretation about the function of this object in recent years. In this article, with a detailed microscopic study of this object from an interdisciplinary perspective (archaeology and paleozoology) and comparing it with other known examples in other parts of the world, a more detailed examination of this object is carried out. Furthermore, we proposed possible functions of this object based on our comparisons and the characteristics of the object itself. The results of this research demonstrate that this bone object probably had a decorative function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bone object
  • Yanik Tepe
  • Neolithic period
  • pseudoscience